ส่งถึงเพื่อน

* ฟิลด์ที่จำเป็น

  หรือ  ยกเลิก

LA06G-NPNJ-01

The ultrafast discharge surge protectors offered by Bangkok Wireless are an integral part of any antenna installation to protect sensitive equipment from surges caused by lightning.

 

Application : IEEE 802.11an, IEEE 802.11bgn, Wireless LAN, Public wireless hotspot, WiFi, WiMax, Mesh, Wireless Video systems, mobile VOIP., Microwave, Cellular, 3G and all DC to 6 Ghz 50 Ohm applications

LA06G-NPNJ-01

อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและสัญญาณรบกวน ( Surge Protector/ Lightning Arrester ) เป็นอุปกรณ์ที่จําเป็น สําหรับงาน ติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายภายนอกอาคาร เนื่องจากจะช่วยนําไฟฟ้าแรงสูงที่เกิดจากฟ้าผ่า หรือการเหนี่ยวนําทางไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าในอากาศ ลงดินทางสายดิน โดยไม่ทําอันตรายต่ออุปกรณ์ไร้สาย และอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหลัง เช่น Ethernet switch, Server และ Router เป็นต้น

 

ตัวป้องกันฟ้าผ่า รุ่น LA06G-NPNJ-01 เป็นรุ่นพิเศษ ที่สามารถถ่ายเทกระแสไฟจากสาย RF ลงดินได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยี Ultrafast discharge เป็นลิขสิทธ์พิเศษสําหรับหลอดแกส๊เฉื่อยรุ่นนี้ ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น (Japan Gas discharge tube (GDT)) ตัวถังและคอนเน็ตเตอร์ ผลิตด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูง ลดการสูญเสียของสัญญาณได้ดี จึงมั่นใจได้ในคุณภาพ

 

เหมาะสําหรับติดตั้งระหว่างช่องต่อสัญญาณ RF. antenna ของอุปกรณ์เครื่องส่งกับสายอากาศ โดยจะต้องเตรียมสายดินที่ได้มาตรฐานเพื่อต่อกับจุดต่อสายดินของตัวอุปกรณ์ หากเป็นการติดตั้งภายนอกอาคาร จําเป็นต้องพันเทปยาง (Scothc 23 Rubber Splicing Tape) เพื่อป้องกันนํ้าและความชื่นอีกชั้นหนึ่งด้วย

 

 • Frequency : DC ~ 6 GHz
 • Insertion loss : 0.4 dB (Max. @6000MHz)
 • Impedance : 50 OHM
 • VSWR : < 1.4:1
 • DC Breakdown voltage : 230 voltage (Max.)
 • Impulse breakdown voltage (1KV/us Max.) : 700 voltage
 • Impulse wave discharge (5 times) : 10000 voltage
 • Insulation resistance (100Volts) : 50 Meg Ohm. (Min.)
 • Input power : 100 Watts (Max.)
 • RF. connector : N-Type plug (male) / N-Ty[e jack (female)
 • Weight : 130 g.
 • Temperature : -40°c to +85°c
 • Size (mm.) : 60 x 31 x 23